Vznik a koncepcia SKDK

Kedy sme vznikli?

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Prešove  vzniklo v školskom roku 2007/2008 ako elokované pracovisko SKDK Topoľčany. V krátkom čase sa konzervatórium dostalo do povedomia  okolia a získalo výborné renomé vďaka kvalitnej práci kvalifikovaných pedagógov a úžasných talentovaných študentov. Od 1. septembra 2015 je SKDK Prešov samostatnou školou.

Kto školu založil?

Zriaďovateľom tejto školy je Mgr. Vladimír Gális.

Po kom je pomenovaná škola ?

Konzervatórium nesie meno významného slovenského hudobného skladateľa a vysokoškolského pedagóga Dezidera Kardoša, ktorý je rodák z Nadlíc v okrese Topoľčany.

Čo môžeš študovať na škole?

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša má zriadené tieto odbory: hudobno-dramatické umenie (herectvo), hudobno-dramatické umenie- muzikál, tanec, spev (operný), hudba. Podrobnejšie informácie v Študijných odboroch.

Čo sa budeš učiť na škole?

Súkromné konzervatórium je typ strednej školy, ktorá poskytuje komplexné praktické a teoretické vzdelanie pre profesiu profesionálneho umelca. Každý odbor má vlastný študijný program. Budeš mať všeobecno-vzdelávacie predmety, odborné praktické a teoretické predmety. Podrobnejšie informácie nájdeš v jednotlivých odboroch.

Budeš mať maturitu? A čo môžeš robiť po skončení školy?

 

Vzdelávanie v 1. až 4. ročníku konzervatória je zamerané na to, aby žiak získal všeobecný vzdelanostný základ a získal tak úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitou (vyššie sekundárne - ISCED 3A). Pripravujeme žiakov predovšetkým na:
a) súvislé šesťročné vzdelávanie v 5. a 6. ročníku konzervatória,
b) na ďalšie univerzitné vzdelávanie (umeleckého, pedagogického, vedeckého či filozofického zamerania)
c) pre uplatnenie v praxi

 

Pokročilejšie vzdelávanie v 5. a 6. ročníku konzervatória je zamerané na to, aby žiak získal vyššie odborné vzdelanie (terciárne – ISCED 5B).
Úspešným absolvovaním 6. ročníka a absolventskej skúšky konzervatória získava žiak absolventský diplom a titul DiS. art., ktorý sa píše za menom.

 

Prihláste sa na odber noviniek a zostaňte informovaný

O nás

     Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša je hudobné a dramatické konzervatórium, ktoré poskytuje komplexné umelecké a umelecko-pedagogické vzdelanie. Pripravuje študentov na profesionálne umelecké uplatnenie a na vyučovanie umeleckých a odborných predmetov vo vzdelávacích programoch umeleckého zamerania.
    Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša poskytuje študentom výchovu a vzdelávanie v študijnom odbore spev, hudba, tanec, hudobno-dramatické umenie a muzikál v šesťročnom súvislom vzdelávacom programe. Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje individuálne, v skupinách alebo kolektívne. Študentom sa zapožičiavajú bezplatne hudobné nástroje, notový materiál, audiovizuálne nahrávky umeleckých diel, záznamová technika a ďalší výstroj a potrebný materiál na vyučovanie.
    Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje podľa šesťročného vzdelávacieho programu, v ktorom študent po ukončení štvrtého ročníka vykoná maturitnú skúšku a po ukončení šiesteho ročníka vykoná absolventskú skúšku. Úspešným absolvovaním posledného ročníka súvislého šesťročného vzdelávacieho programu ukončeným absolventskou skúškou študent získa právo používať titul „diplomovaný umelec“ so skratkou „DiS.art“, ktorý sa uvádza za priezviskom.

Rýchly kontakt

M.Benku 7
080 01 Prešov

Telefón: 0907220363
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.skdk.sk

Kto je online?

Práve tu je 26 návštevníkov a žiadni členovia on-line