Klávesové nástroje a skladba

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Fascinuje ťa hra na klávesové nástroje ? Vynikáš viac v hre na klavíri, alebo si vždy sníval o hre na orgán? U nás máš na výber z oboch nástrojov.  Zisti v čom si naozaj dobrý a vyber si.

 

Hra na klavíri

Čo ťa čaká?

Zo začiatku budeš musieť zvládnuť všetky základné formy techniky – získať správne interpretačné návyky, ako aj rozvíjať hudobno-výrazové schopnosti tak, aby si sa vedel správne orientovať vo všetkých štýlových oblastiach. Popritom je dôležitá každodenná niekoľkohodinová samostatná umelecká príprava pri nástroji. Bez nej je napredovanie vylúčené. Pri „cvičení” ide o systematické rozvíjanie schopností prstov a rúk, zautomatizovanie” pohybov.

Čo získaš?

Rozvinieš si svoju tvorivú osobnosť a talent v umeleckom prejave. Naučíš sa pracovať s hudobným materiálom tak, aby si po jeho absolvovaní vedeli kvalitne plniť úlohy, ktoré bude od teba vyžadovať umelecká alebo pedagogická prax, prípadne ďalšie celoživotné štúdium.

Ako to využiješ?

    Staneš sa profesionálnym umelcom. Svoje pedagogické vedomosti využiješ ako učiteľ na základnej umeleckej škole. 

 


Hra na organe

Čo ťa čaká?

Prejdeš si postupným procesom od budovania elementárnej organovej techniky po identifikáciu a zvládnutie interpretačných problémov organových skladieb v rôznych štýlových obdobiach. Pre naplnenie tohto cieľa je potrebné v počiatočných rokoch štúdia vybudovať celú sústavu praktických návykov a osvojiť si elementárne technicko-vecné poznatky, ktoré sú nevyhnutné pre umelecko-interpretačnú nadstavbu.

Čo získaš?

Zvládneš celý komplex vedomostí, schopností a zručnosti a spôsobov riešenia umeleckých otázok v oblasti prednesu, obsahového uplatnenia artikulácie a frázovania, orientácie v oblasti ornamentiky, štýlu, a schopnosti samostatnej registrácie, znalosti zo základnej priestorovej akustiky a schopnosť adaptácie na rôzne typy nástrojov. Praktický výsledok riešenia spočíva v interpretácii skladieb zo širokého okruhu organovej literatúry,ktorá zahŕňa všetky štýlové obdobia.

Ako to využiješ?

    Získaš kvalifikáciu stať sa profesionálnym organistom schopným samostatne vytvárať umelecko-interpretačné výkony
    Svoje pedagogické zručnosti môžeš využiť aj ako učiteľ na základnom stupni umeleckého vzdelávania
    Budeš pokračovať v štúdiu na vysokej škole

 


Skladba

Čo ťa čaká?

     Vytváranie skladieb, v ktorých by si mal esteticky a technicky vybudovať ich štruktúru a architektúru na profesionálnej úrovni.
     Budeš rozvíjať svoju tvorivú osobnosť a talent v umeleckom prejave.


Čo získaš?

Dokážeš samostatne komponovať hudbu na profesionálnej úrovni.
Dozvieš sa najnovšie postupy a rozšíriš si vlastnú hudobnú produkciu.
Nájdeš svoj vlastný kompozičný sloh.

Budeš schopná/ý pracovať pre film, rozhlas, divadlo. Vytvárať plnohodnotné projekty, komponovať na objednávku pre rôzne zoskupenia i jednotlivcov.

Môžeš vyučovať žiakov na základnom stupni umeleckého vzdelávania alebo pokračovať v umeleckom vzdelávaní na vysokej škole.

 


Dirigovanie

Čo ťa čaká?

Rozvíjanie techniky dirigovania, spôsoby naštudovania skladieb a práca so zborovými a orchestrálnymi telesami sú len niektoré z činností, ktoré tento odbor ponúka. Prax postupne získaš dirigovaním pri klavíri, ktorý sa postupne bude striedať so zborovými a orchestrálnymi telesami. Neskôr sa naučíš ako učiť iných a popritom si rozšíriš poznatky z ďalších hudobných diel. Získaš tak rozsiahle vedomosti, schopnosti a zručnosti v umeleckej pedagogike, a to najmä metodike a didaktike vyučovania dirigovania.

Čo získaš?

Naučíš sa postupne ovládať jednotlivé prvky taktovacej techniky tak, aby bolo tvoje gesto zrozumiteľné, funkčné a adekvátne interpretovanej skladbe. Štúdium ta naučí organizačným schopnostiam nacvičovať a viesť vokálne a menšie súbory a tiež tvoriť individuálne pedagogické koncepcie pre vyučovanie žiakov na základnom stupni umeleckého vzdelávania. V neposlednom rade sa zdokonalíš v osobných vlastnostiach, ktoré spočívajú v sebaovládaní, nárokoch na sebazdokonaľovanie, verejnom vystupovaní a najmä v konštruktívnej a pozitívnej komunikácii so svojimi spolupracovníkmi.

Ako to využiješ?

    Budeš schopná/ý nacvičovať a viesť vokálne a menšie súbory
    Môžeš vyučovať žiakov na základnom stupni umeleckého vzdelávania alebo pokračovať v umeleckom vzdelávaní na vysokej škole

Naposledy zmenené štvrtok, 03 december 2015 16:45
Viac z tejto kategórie: Mgr.art.Jaroslav Hruška »
Prihláste sa na odber noviniek a zostaňte informovaný

O nás

SKDK je vyššia odborná škola poskytujúca komplexné umelecké a umelecko-pedagogické vzdelanie v študijnom odbore spev, hudba, tanec a hudobno-dramatické umenie v šesťročnom súvislom vzdelávacom programe. Žiak po ukončení štvrtého ročníka vykoná maturitnú skúšku a po ukončení šiesteho ročníka vykoná absolventskú skúšku a získa právo používať titul „diplomovaný špecialista umenia“ so skratkou „DiS.art“, ktorý sa uvádza za priezviskom.

Rýchly kontakt

Gagarinova ulica č. 2490/13
Topoľčany 955 01

Telefón: 038/5320024, 0914 320 025
Fax: 038/5320024
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
http://www.skdk.sk

http://www.studioskdk.sk

https://konzervatorium.edupage.org/


Zväčšiť mapu

Naši partneri

Kto je online?

Práve tu je 59 návštevníkov a žiadni členovia on-line