Dychové a bicie nástroje

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Hra na dychové nástroje: flaute, klarinete, saxofóne, hoboji, fagote, lesnom rohu, trúbke, pozaune, tube.

Hra na bicie nástroje: malý bubon, bicia súprava, xylofón, tympány (vibrafón, zvony atd.)

 

Hra na flaute

Čo ťa čaká?
Naučíš sa tvorivo uplatniť vedomosti, schopnosti a skúsenosti získané štúdiom všetkých
predmetov kompletného vzdelávacieho programu vo svojom individuálnom umeleckom
prejave a vo svojej pedagogicko-umeleckej práci. Technické cvičenia a prednesové skladby jednotlivých štýlových období zabezpečia tvoj umelecký a technický rozvoj. Prepracuješ sa až k hraniu stupníc na technicky náročnej úrovni, virtuózne etudy, skladby jednotlivých štýlových období, ktoré vyžadujú špecifické požiadavky na výrazovú a technickú interpretačnú vyspelosť.

Čo získaš?

Schopnosti hrať na flaute na profesionálnej umeleckej úrovni, dosiahnuť profesionálne
majstrovstvo spojené s rozvojom osobnosti a schopnosti samostatne pracovať a pedagogicko umelecky tvoriť.

Ako to využiješ?
•    Staneš sa profesionálnym flautistom/kou
•    Môžeš sa stať pedagógom
•    Alebo budeš pokračovať v rozvíjaní svojho umenia na vysokej škole?

 


Hra na klarinete

Čo ťa čaká?
Hra stupníc, technické cvičenia a prednesové skladby jednotlivých štýlových období pre tvoj umelecký a technický rozvoj. Pokiaľ budeš v štúdiu pokračovať aj po maturite tak začneš hrať stupnice na technicky náročnej úrovni, virtuózne etudy, skladby jednotlivých štýlových období,  ktoré vyžadujú špecifické požiadavky na výrazovú a technickú interpretačnú vyspelosť.

Čo získaš?
Po absolvovaní celého štúdia budeš schopný/á samostatne vytvárať umelecko-interpretačné výkony a vytvárať individuálne pedagogické koncepcie pre vyučovanie žiakov na základnom stupni umeleckého vzdelávania.

Ako to využiješ?
•    Budeš schopný sa presadiť na profesionálnej úrovni v hre na klarinete
•    Môžeš vyučovať na základnom stupni umeleckého vzdelávania
•    Ak ťa baví štúdium tak môžeš pokračovať na vysokej škole

 


Hra na po trúbke


Čo ťa čaká?
Niekoľkohodinový každodenný tréning hracieho aparátu, ale aj náročná duševná činnosť pri
hľadaní adekvátneho hudobného obsahu pomocou ktorých nadobudneš sluchovú, racionálnu i emocionálnu predstavu o podobe skladby.

Čo získaš?
Naučíš sa zvládnuť všetky základné formy techniky – získať správne interpretačné návyky, ako aj rozvíjať hudobno-výrazové schopnosti tak, aby si sa vedel/a správne orientovať vo všetkých štýlových oblastiach. Súčasne si osvojíš vedomosti, schopnosti a zručnosti v umeleckej pedagogike a to najmä v oblasti metodiky a didaktiky vyučovania odboru hra na trúbke.

Ako to využiješ?
•    Môžeš pôsobiť ako sólový interpret
•    Stať sa súčasťou profesionálnych orchestrov a komorných súboroch
•    Študovať hru na trúbke na vysokej škole
•    Pedagogicky pôsobiť na základnom stupni umeleckých škôl

 


Hra na pozaune


Čo ťa čaká?
Systematické rozvíjanie schopností nátiskových a dýchacích svalov, zautomatizovanie a zosynchronizovanie ich pohybu tak, aby bol v súlade s neustálou sluchovou kontrolou a koncentráciou. Čaká ťa tiež každodenný tréning hracieho aparátu, ale aj náročná duševná činnosť pri hľadaní adekvátneho hudobného obsahu, ktorý musí spĺňať sluchovú, racionálnu i emocionálnu predstavu o podobe skladby.

Čo získaš?
Naučíš sa kvalitne plniť úlohy, ktoré bude od teba vyžadovať umelecká alebo pedagogická prax, prípadne ďalšie štúdium na vysokej škole. V oblasti technickej, zvládneš všetky základné formy techniky – získaš správne interpretačné návyky, ako aj rozvíjať hudobno-výrazové schopnosti tak, aby si sa vedel/a správne orientovať vo všetkých štýlových oblastiach. Súčasne si osvojuješ vedomosti, schopnosti a zručnosti v umeleckej pedagogike a to najmä v oblasti metodiky a didaktiky vyučovania odboru hra na pozaune.

Ako to využiješ?
•    Po skončení štúdia môžeš pôsobiť ako sólový interpret
•    Môžeš plniť požadované úlohy v profesionálnych orchestroch a komorných súboroch
•    Ďalej študovať hru na pozaune na vysokej škole
•    Pedagogicky pôsobiť na základnom stupni umeleckých škôl

 


Hra na tube ?

Čo ťa čaká?
Niekoľkohodinový každodenný tréning hry na Tube, ale aj náročná duševná činnosť pri
hľadaní adekvátneho hudobného obsahu. Ten musí spĺňať sluchovú, racionálnu i emocionálnu predstavu o podobe skladby. Pri tomto tréningu pôjde o systematické rozvíjanie schopností nátiskových a dýchacích svalov, zautomatizovanie a zosynchronizovanie ich pohybu.

Čo získaš?
Naučíš sa zvládnuť všetky základné formy techniky – získať správne interpretačné návyky, ako aj rozvíjať hudobno-výrazové schopnosti tak, aby si sa vedel/a správne orientovať vo všetkých štýlových oblastiach. Súčasne si osvojíš vedomosti, schopnosti a zručnosti v umeleckej pedagogike, a to najmä v oblasti metodiky a didaktiky vyučovania odboru hra na tube.

Ako to využiješ?
•    Môžeš pôsobiť ako sólový interpret
•    plniť požadované úlohy v profesionálnych orchestroch a komorných súboroch
•    alebo ďalej študovať hru na tube na vysokej škole,
•    prípadne pedagogicky pôsobiť na základnom stupni umeleckých škôl.


Bicie nástroje

Hra na malý bubon

Čo ťa čaká?
Rozvinieš si všetky druhy úderovej techniky. Absolvuješ pravidelné denné cvičenia technickej zručnosti, rytmickej stability, dynamickej vyváženosti hry a rozvinieš si pamäťovú zložku. Zdokonalíš si techniku hracieho aparátu na súprave bicích nástrojoch s prehĺbením
výrazovej stránky hry. Rozvinieš si dynamickú, rytmickú a improvizačnú predstavivosť a pohotovosť hudobného prejavu, koordináciu pohybov rúk a nôh s dôrazom na rytmickú presnosť.

Čo získaš?
Po absolvovaní štúdia budeš vedieť kvalitne plniť úlohy, ktoré bude od nich vyžadovať umelecká alebo pedagogická prax, prípadne ďalšie štúdium na vysokej škole. V oblasti technickej, musíš zvládnuť všetky základné formy techniky – získať správne interpretačné návyky, ako aj rozvíjať hudobno výrazové schopnosti tak, aby sa vedeli správne orientovať vo všetkých štýlových oblastiach. Súčasne si osvojíš vedomosti, schopnosti a zručnosti v umeleckej pedagogike a to najmä v oblasti metodiky a didaktiky vyučovania odboru hra na bicích nástrojoch.


Ako to využiješ?
•    Môžeš pôsobiť ako sólový interpret
•    plniť požadované úlohy v profesionálnych orchestroch a komorných súboroch
•    alebo ďalej študovať hru na bicích nástrojoch na vysokej škole,
•    prípadne pedagogicky pôsobiť na základnom stupni umeleckých škôl.


 

Hra na xylofón

Čo ťa čaká?
Zdokonalíš si úderovú techniku a tvorenie tónu viacerými spôsobmi, dbať na rytmickú a intonačnú presnosť.Zdokonaľíš si striedanie tónov, tremolo, trilky, melodické ozdoby, glissandá, techniku skokov z oktávy do oktávy, uplatníš hru s viacerými paličkami
Naučíš sa všetky durové a molové stupnice ich akordy a obraty, dominantný a zmenšený
septakord, hru v terciách, sextách, oktávach a súčasne oboma paličkami ale aj
rozložene v rôznych rytmizovaných postupoch, kadencie a celotónové stupnice. Denné cvičenie rozvinie a zdokonalí tvoju hráčsku techniku.

Čo získaš?
Po absolvovaní štúdia budeš vedieť kvalitne plniť úlohy, ktoré bude od nich vyžadovať umelecká alebo pedagogická prax, prípadne ďalšie štúdium na vysokej škole. V oblasti technickej, musíš zvládnuť všetky základné formy techniky – získať správne interpretačné návyky, ako aj rozvíjať hudobnovýrazové schopnosti tak, aby sa vedeli správne orientovať vo všetkých štýlových oblastiach. Súčasne si osvojíš vedomosti, schopnosti a zručnosti v umeleckej pedagogike a to najmä v oblasti metodiky a didaktiky vyučovania odboru hra na bicích nástrojoch.

Ako to využiješ?
•    Môžeš pôsobiť ako sólový interpret
•    plniť požadované úlohy v profesionálnych orchestroch a komorných súboroch
•    alebo ďalej študovať hru na bicích nástrojoch na vysokej škole,
•    prípadne pedagogicky pôsobiť na základnom stupni umeleckých škôl.

Naposledy zmenené štvrtok, 31 marec 2016 08:44
Prihláste sa na odber noviniek a zostaňte informovaný

O nás

SKDK je vyššia odborná škola poskytujúca komplexné umelecké a umelecko-pedagogické vzdelanie v študijnom odbore spev, hudba, tanec a hudobno-dramatické umenie v šesťročnom súvislom vzdelávacom programe. Žiak po ukončení štvrtého ročníka vykoná maturitnú skúšku a po ukončení šiesteho ročníka vykoná absolventskú skúšku a získa právo používať titul „diplomovaný špecialista umenia“ so skratkou „DiS.art“, ktorý sa uvádza za priezviskom.

Rýchly kontakt

Gagarinova ulica č. 2490/13
Topoľčany 955 01

Telefón: 038/5320024, 0914 320 025
Fax: 038/5320024
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
http://www.skdk.sk

http://www.studioskdk.sk

https://konzervatorium.edupage.org/


Zväčšiť mapu

Naši partneri

Kto je online?

Práve tu je 49 návštevníkov a žiadni členovia on-line