Propagačné výtvarníctvo

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Aké predmety budeš študovať ak si vyberieš odbor propagačné výtvarníctvo (kód odboru 8260 6).

Všeobecné vzdelávanie

 

Zahrňuje jazykové, spoločensko-vedné, prírodovedné predmety, informačné technológie a telesnú výchovu. Všeobecným vzdelaním sa snažíme posilniť humanizáciu žiaka, podporiť rozvoj jeho aktivity, emocionality, tvorivosti a prosociálnosti.

Všeobecnovzdelávacie predmety

slovenský jazyk a literatúra
cudzí jazyk
občianska náuka
dejepis
etická výchova/náboženská výchova
informatika
matematika
fyzika
chémia
základy ekológie
telesná výchova

Odborné vzdelávanie


Obsah štúdia je zameraný na osvojenie si poznatkov z dejín výtvarnej kultúry, technického kreslenia, príslušných technológií, výtvarného prejavu, zvládnutie techník a technologicko–realizačných postupov. Štúdium ďalej utvára predpoklady na samostatnú tvorbu v oblasti propagačného výtvarníctva.

Odborné predmety

základy ekonómie
dejiny výtvarnej kultúry
analýza umeleckého diela
technológia
osobná umelecká prezentácia
písmo
technické kreslenie
teória a dejiny scénografie
výtvarná príprava
navrhovanie
figurálne kreslenie
základy fotografovania
umelecká prax
úvod do scénografie


Absolvent študijného odboru propagačné výtvarníctvo:

  • získa zručnosti na spracovanie rôznych druhov materiálov, ktoré využíva na výrobu reklamných a dekoratívnych predmetov ako napríklad plagátov, hračiek, priemyselných výrobkov, obalov a pod.
  • svoju výtvarnú kreativitu využíva aj pri tematicky rôznorodom pretváraní dizajnu produktov
  • ovláda počítačové programy na realizáciu propagačných materiálov a 3D programy na vizualizáciu svojich návrhov
  • sa uplatní v oblasti grafického a priestorového dizajnu, v štúdiách dizajnu, v spotrebnom priemysle, v službách, v oblasti reklamy, prípadne v samostatnej podnikateľskej činnosti, alebo môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole výtvarného zamerania
  • by mal byť okrem nevyhnutného všeobecného vzdelania a širšieho odborného profilu, dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, mal by vedieť získané vedomosti a schopnosti aplikovať v praxi
  • by sa mal trvalo zaujímať o rozvoj svojho odboru štúdiom príslušnej odbornej literatúry
  • by mal byť schopný pracovať samostatne aj v tíme, používať racionálne metódy práce a konať v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami humanizmu a demokracie
Prihláste sa na odber noviniek a zostaňte informovaný

O nás

Súkromná škola úžitkového výtvarníctva poskytuje úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Študenti môžu pokračovať v pomaturitnom špecializovanom štúdiu, kde získajú vyššie odborné vzdelanie a sú kvalifikovaní učiť na základných umeleckých školách.

 

Rýchly kontakt

Gagarinova ulica č. 2490/13
Topoľčany 955 01

Telefón: 038/5320024
Fax: 038/5320024
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
http://www.ssuv.sk

Zväčšiť mapu

Kto je online?

Práve tu je 7 návštevníkov a žiadni členovia on-line