Pedagógovia dychových a bicích nástrojov

František Bečka, DiS.art.

vedúci oddelenia

hra na trúbke

Mgr.art. Mária Bereczová, DiS.art.

hra na priečnej flaute

Mgr.art. Laura Baranišinová

hra na priečnej flaute

Mag. Marcela Lechtová, MA.

hra na priečnej flaute

Rudolf Goga

hra na saxofóne, hra na klarinete, hra na zobcovej flaute

Miloslav Suchomel

hra na saxofóne

SKDK Band

Lukáš Slabý, DiS.art.

hra na bicích nástrojoch

Marián Ševčík

hra na bicích nástrojoch