Pedagógovia v hereckom oddelení

Mgr. Jozef Krasula, ArtD.

vedúci oddelenia

herecká tvorba, umelecký prednes

Mgr.art. Radovan Hudec

herecká tvorba, umelecký prednes, javisková reč, moderovanie

Mgr. Ladislav Tischler, PhD.

herecká tvorba , pantomíma

Mgr. Tomáš Zárecký, DiS.art.

herecká tvorba, javisková reč, javiskový pohyb

Bc. Ján Homolka

bábkarská tvorba

Michaela Liptáková, DiS.art.

herecká tvorba, umelecký prednes, moderovanie

Mgr.art. Daniela Michalíková

javisková reč, základy herectva, umelecký prednes

Mgr. Nikola Gažová, DiS.art.

umelecký prednes, javisková reč, umelecká prax

Mgr. Laura Tóth

umelecký prednes, javiskový pohyb, moderovanie, umelecká prax

Mgr.art. Lukáš Púchovský

umelecký prednes, práca pred kamerou a mikrofónom