Pedagógovia klávesových nástrojov a skladby

Mgr. Gabriela Drgoňová

vedúci oddelenia

hra na klavíri

Mgr. Denisa Krajčovičová

hra na klavíri

Mgr.art. Mária Marcinková

hra na klavíri

Mgr.art. Jana Zanis, DiS.art.

hra na klavíri

Mgr.art. Pavol Farkaš

hra na klavíri

Klaudius Kováč, DiS.art.

hra na klavíri - špecializácia populárna hudba, jazzová kompozícia a aranžovanie, jazzová harmónia

Jazzový ansambel SKDK

Mgr.art. Juraj Mičúnek

hra na organe

Zbor SKDK

M. Mus. Iveta Zaťková

hra na organe, hra na čembale

MgA. Marek Mosnár, DiS.art.

hra na organe

Mgr.art. Jaroslav Hruška

skladba

Mgr.art. Ján Procházka

dirigovanie, hra v symfonickom orchestri

Mgr.art. Adriana Kráľová

hra na akordeóne