Pedagógovia povinného klavíra

Mária Zliechovcová 

vedúci oddelenia

Mgr. Martina Ondrušková

Mgr. Renáta Žoldošová

Mgr. Júlia Chudá, DiS.art.

M. Mus. Iveta Zaťková

MgA. Marek Mosnár, DiS.art.

Mgr. Oľga Šuppová 

Lýdia Schottertová, DiS.art.

Mgr.art. Richard Rikkon

Mgr.art. Mária Marcinková

hra na klavíri

Mgr.art. Richard Jambrich