Pedagógovia sláčikových nástrojov

Mgr.art. Andrea Šelmeci

vedúci oddelenia

hra na husliach

Mgr.art. Alexander Rikoň

hra na husliach, hra na viole

Mgr.art. Metod Podolský, ArtD.

hra na kontrabase

Štefan Banyák, DiS.art.

hra v ľudovom súbore, husle

Silvia Šarköziová

hra v ľudovom súbore, violončelo