Pedagógovia spevu

Margaréta Jezná, DiS.art.

vedúci oddelenia

operný spev, muzikálový spev

Alica Gogová

muzikálový spev

Mgr. Helena Ševčíková

operný spev, muzikálový spev

MgA. Romana Belianská, DiS.art.

operný spev, muzikálový spev

Bc. Marek Kotlár, DiS.art.

operný spev, muzikálový spev

Mgr.art. Peter Ďurovec

operný spev, muzikálový spev

Martin Hudec, DiS.art.

muzikálový spev

Mgr. Lucia Kollárová, DiS.art.

muzikálový spev 

Mgr. Marcel Chropúvka

muzikálový spev

Mgr. Danica Ševčíková

muzikálový spev

Mgr.art. Zuzana Onodiová

muzikálový spev

Mgr. Ivanna Bagová, DiS.art.

muzikálový spev