Pedagógovia strunových nástrojov

Mgr.art. Karol Kompas, PhD.

vedúci oddelenia

hra na gitare

Mgr.art. Miloš Tomašovič, PhD.

hra na gitare

Mgr. Ľuba Čanigová

hra na gitare

Mgr.art. Martin Jantula, DiS.art.

hra na gitare

Mgr.art. Ľubomír Gašpar

hra na cimbale

Ernest Šarközi

hra v ľudovom súbore, cimbal

Mgr. Peter Zajaček

hra na elektrickej gitare

Mgr. Miroslav Zahradník, PhD.

hra na elektrickej gitare

Michal Šimko

hra na basovej gitare