Pedagógovia tanca

Mgr.art. Dominika Krajčovičová, DiS.art.

vedúci oddelenia

klasický tanec, rozbor umeleckých diel

Tibor Belan

klasický tanec, moderný tanec

Mgr.art. Tomáš Bakyta

ľudový tanec, tanec s partnerom

Mgr.art. Michaela Jurenková

klasický tanec, moderný tanec, javiskový pohyb

Mgr.art. Adam Kavec, PhD.

teória a metodika tanca

Mgr.art. Tomáš Danielis

moderný tanec