Sme škola, v ktorej zažiješ oveľa viac!

Konzervatórium nesie meno významného hudobného skladateľa Dezidera Kardoša a to nie náhodou. Sme hrdí na tradíciu a kvalitu, ktorú poskytujeme od svojho založenia. Naša škola nie je len miestom vzdelávania, ale aj základňou pre profesionálnych umelcov. S pedagógmi, ktorí sú uznávanými umelcami doma aj v zahraničí, sa učíš praktické a teoretické zručnosti potrebné pre tvoju budúcu kariéru.

Školské hudobné zoskupenia

koncertuj už počas štúdia na škole

SKDK Band
Mila Suchomela

Jazzový ansambel SKDK
Klaudiusa Kováča

Komorný orchester SKDK
Jána Procházku

Spevácky zbor
Juraja Mičúneka

Štúdio SKDK, Malá scéna, ArTRIUM

predstavenia a koncerty pre verejnosť

Štúdio SKDK je domovom umeleckého súboru tvoreného študentmi z rôznych odborov Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša. Každý štvrtok večer počas školského roka vám títo talentovaní mladí umelci prinášajú divadelné inscenácie, večery poézie, tanečné a hudobné produkcie. Ich vystúpenia nie sú len o prezentácii umeleckých schopností, ale aj o zdieľaní radosti a vášne pre umenie. Verejné produkcie v tomto priestore sú neodmysliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na škole.