Odbory, ktoré môžeš u nás študovať

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Topoľčany
Gagarinova 2490/13
955 01  
Topoľčany

IČO: 42120420
DIČ: 2022742172