HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE

Nečakaj na príležitosť, staň sa príležitosťou! Pridaj sa k nám a spolu objavíme tvoj talent. Tvoja budúcnosť na konzervatóriu nie je len o štúdiu, je o ceste k sebarealizácii, inovácii a tvorbe nezabudnuteľného umeleckého odkazu. 

Buď hviezdou, ktorou si vždy chcel byť – tvoja cesta začína tu!

Po štúdiu budeš pripravený pokračovať na vysokých školách umeleckého alebo humanitného zamerania na Slovensku aj v zahraničí. Budeš pripravený byť herec v kamennom alebo nezávislom divadle – muzikál, činohra, bábkové divadlo, v dabingu, vo filme. Pracovať môžeš aj ako redaktor a moderátor a v neposlednom rade kvalifikovaný pedagóg literárno-dramatického odboru na ZUŠ.

Úspešným ukončením šiesteho ročníka získaš titul DiS.art. 
(diplomovaný špecialista umenia)