Vedenie a administratíva

zriaďovateľ školy

Ing. Branislav Gális

riaditeľ školy

Mgr. Denisa Krajčovičová

skdk@skdk.sk

zástupca riaditeľa

Mgr. Júlia Chudá, DiS.art.

zastupca@skdk.sk

zástupca riaditeľa

MgA. Marek Mosnár, DiS.art.

zastupca@skdk.sk

výchovný poradca

PhDr. Jana Horilová

školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní v oblasti prevencie drogových závislostí a ďalších sociálno-patologických javov

Mgr. Mária Kováčiková

mzdové a personálne oddelenie

Alena Kondrlová

sekretariát - študijné oddelenie

Ing. Gabriela Palušová

skdk@skdk.sk
0914 320 025

sekretariát - študijné oddelenie

Lenka Dierová

skdk@skdk.sk
0914 320 025

Umelecká rada

predseda umeleckej rady

Mgr. Denisa Krajčovičová

vedúci oddelenia

hudobno-dramatické umenie

Mgr. Jozef Krasula, ArtD.

vedúci oddelenia

spev

Margaréta Jezná, DiS.art.

vedúci oddelenia

tanec

Mgr.art. Dominika Krajčovičová, DiS.art.

vedúci oddelenia

klávesové nástroje a skladba

Mgr. Gabriela Drgoňová

vedúci oddelenia

sláčikové nástroje

Mgr.art. Andrea Šelmeci

vedúci oddelenia

dychové a bicie nástroje

František Bečka, DiS.art.

vedúci oddelenia

strunové nástroje

Mgr.art. Karol Kompas, PhD.

zástupca riaditeľa

Mgr. Júlia Chudá, DiS.art.

zástupca riaditeľa

MgA. Marek Mosnár, DiS.art.