SPEV

Otvor si dvere do sveta spevu na našej škole, kde každý tón a melódia odhaľuje novú kapitolu tvojho umeleckého rastu.
Čaká ťa cesta plná objavov a výziev, na ktorej ťa naši pedagógovia naučia správnu dychovú a hlasovú techniku. Priprav sa na pútavý repertoár od ľudových piesní až po operné árie, ktorý ti otvorí svet rôznych štýlových období.

Štúdium v tomto odbore je organizované tak, aby ťa pripravil nielen na profesionálne výzvy, ale aj na pokračovanie vo vysokoškolskom štúdiu. Získaš schopnosť realizovať profesionálne umelecké výkony, aplikovať získané vedomosti v praxi, či už ako sólista alebo člen umeleckých telies.
Pripoj sa k nám a staň sa súčasťou komunity nadaných spevákov, kde tvoj hlas môže zaznieť v plnej sile a kráse. Tvoja cesta začína tu, na mieste, kde každý tón otvára svet možností a každá melódia píše príbeh tvojho umeleckého úspechu.

Tvoj talent a odhodlanie budú každoročne skúšané na praktických skúškach a koncertoch, kde ukážeš svoj rast a získaš cenné spätné väzby.
Po šiestich rokoch intenzívneho štúdia a absolventskom výkone získaš titul DiS.art. (diplomovaný špecialista umenia), ktorý ťa oprávňuje vyučovať a otvorí ti dvere k ďalšiemu umeleckému a pedagogickému rozvoju.