Štúdium na našom konzervatóriu

V prvých štyroch ročníkoch tvojho štúdia na konzervatóriu sa ponoríš do všeobecného vzdelania, ktoré ťa vedie k úplnému strednému odbornému vzdelaniu s ukončením maturitnou skúškou.

Následne v piatom a šiestom ročníku budeš môcť zdokonaliť svoj umelecký talent vyšším odborným vzdelaním.

Po úspešnom vykonaní absolventskej skúšky získaš titul "diplomovaný umelec" (DiS.art), ktorý ti otvorí dvere do sveta umenia, ale aj pedagogickej činnosti na základných umeleckých školách.