Informácie o štúdiu

Poplatky a školné

Školné a zápisné

Mesačné školné (12 mes.)
75€
Jednorázové zápisné
55€
Prijímacia skúška
zdarma

Údaje k platbe školného

IBAN: SK07 0200 0000 0026 8378 4957 
SWIFT: SUBASKBX 
VS: rodné číslo študenta 
Poznámka: meno a priezvisko študenta

Sociálny program

je na škole realizovaný v rámci systému trvalej podpory vzdelávania talentových žiakov. Je určený pre tých študentov, ktorých školné by predstavovalo významnú časť rodinných výdavkov. Požiadať oň je možné písomnou formou a to tak, že sa k žiadosti priloží i potvrdenie o príjme.

Odmeňovací program

je súčasťou systému, do ktorého spadá i sociálny program. Odmeňovanie je založené na princípe, že študentom, ktorí dosahujú výborné výsledky, sú úspešní na súťažiach, reprezentujú školu a aktívne sa zapájajú do spoločenského života, môže byť školné znížené alebo odpustené.

Ubytovanie a internáty

Školský internát pri SOŠ obchodu a služieb

T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany 
Kontakt: 038/53 23 087 

Stravovanie je možné si zabezpečiť v danom zariadení.

Školský internát pri SOŠ agrotechnickej

Továrnická 1632, 955 01 Topoľčany
Kontakt: 038/53 25 247

Stravovanie je možné si zabezpečiť v danom zariadení.

Stravovanie

Stravovanie na internáte

Ak sa rozhodneš ubytovať sa v jednom zo školských internátov, s ktorými má naša škola dohodnutú spoluprácu, môžeš u nich vyriešiť aj svoje stravovanie. Aktuálne informácie o cenách stravného ti poskytnú priamo v školských internátoch.

Kuchyňa pre študentov

Počas štúdia na škole máš denne k dispozícii vlastnú študentskú kuchyňu, ktorá je vybavená varnou doskou, chladničkou, umývačkou riadu, mikrovlnnou rúrou a kompletným riadom, či kuchynskými potrebami k príprave vlastných raňajok či obedov. Okrem toho ti tento priestor poskytuje aj možnosť oddychu či nerušených debát so svojimi spolužiakmi.