HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE - MUZIKÁL

Nečakaj na príležitosť, staň sa príležitosťou! Pridaj sa k nám a spolu objavíme tvoj talent. Tvoja budúcnosť na konzervatóriu nie je len o štúdiu, je o ceste k sebarealizácii, inovácii a tvorbe nezabudnuteľného umeleckého odkazu. 

Buď hviezdou, ktorou si vždy chcel byť – tvoja cesta začína tu!

Po absolvovaní tohto štúdia budeš pripravení pokračovať na vysokých školách umeleckého alebo humanitného zamerania na Slovensku aj v zahraničí. Získaš komplexné a špecifické vzdelanie zamerané na muzikál, ktoré ťa pripraví na kariéru v tejto konkrétnej oblasti divadelného umenia. Prejdeš technikami spevu, tanca a herectva charakteristickými pre žáner muzikálu, ako aj s históriou a vývojom muzikálov.

Titul DiS.art., ktorý získaš úspešným ukončením šiesteho ročníka, ti umožňuje vyučovať spev, tanec alebo herectvo na základných umeleckých školách.