Prijímacie skúšky

Baví ťa umenie, herectvo, tanec, spev alebo hra na nástroji? Láka ťa možnosť zahrať si v orchestri, kapele, zaspievať v muzikáli alebo zatancovať v balete?

Každý štvrtok môžeš stáť na divadelných doskách v Štúdiu SKDK alebo koncertovať na množstve podujatí. Môžeš sa zúčastniť celoslovenských i medzinárodných súťaží, workshopov so známymi umelcami nielen zo Slovenska, interpretačných kurzov a festivalov. 


Si deviatak alebo už máš nejaké vyššie vzdelanie? Si u nás vítaný.

Prihlášky je potrebné zaslať do 20. marca 2024

PROSTREDNÍCTVOM EduPage

POŠTOU:
Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša
Gagarinova 2490/13, 
95501 Topoľčany

K prihláške sú povinné nasledovné prílohy:

Lekárske potvrdenie od FONIATRA - v prípade podávania prihlášky na študijný odbor HDU a SPEV 

Lekárske potvrdenie od ORTOPÉDA - v prípade podávania prihlášky na študijný odbor TANEC

Termíny konania prijímacích skúšok

I. Termín:

29.4.2024

(hudobno-dramatické umenie, hudobno-dramatické umenie - muzikál) 

30.4.2024

(hudba, spev, tanec)

II. Termín:

9.5.2024

Strach z prijímacích skúšok? Ani náhodou! Pomôžeme ti s prípravou na individuálnych konzultáciách s našimi pedagógmi zdarma. 
Pre viac informácií nás kontaktuj.

INFORMÁCIE: tel. číslo: 038/5320024 alebo 0914 320 025

Na základe prihlášky ti zašleme všetky potrebné informácie.